boğazda yapılaşma

Boğaz’da yapılaşmaya yeni kurul!

Arsa-Arazi (2B) 08.02.2019 09:56

Cunhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndan izin almadan bu bölgede yapılaşma izni verilemeyecek. Kurul Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanacak.

Buna göre Boğaziçi'nde hiçbir belediye ve kamu kurumu bu kurulun bilgisi dışında yeni plan yapamayacak ve yapılaşma izni veremeyecek. Kurul, Cumhurbaşkanı veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşacak. Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu daha önce başbakanlığa bağlıydı. Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi ve Teknoloji ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulun dışına çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeni oluşturulan kurula dahil edildi.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gereğince kurulan kurulun görevleri şöyle tarif ediliyor: “Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek, Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak, Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve Bakanlar Kurulu'nun onayına sunmak, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün mali yardım isteklerini incelemek ve karara bağlamak, İmar ve İskan Bakanlığı'nca (Çevre Şehircilik Bakanlığı) getirilen Boğaziçi Alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak...”