beşiktaş ıhlamur parkı

Beşiktaş Belediyesi'nden Ihlamur Parkı açıklaması

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 03.07.2016
Beşiktaş Belediyesi, çeşitli basın organlarında yer alan "Ihlamur Parkı'nın imara açıldığı" iddialarını yalanladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi 47 pafta 330 ada 20 parsel sayılı 11 bin 696 metrekare yüzölçümlü özel mülkiyetli olan yerin, 14 Nisan 2014 onanlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında kısmen konut, kısmen park, kısmen de dini tesis ve yol alanında kaldığı kaydedildi. 22 Aralık 2014 tarih ve 13113 sayılı Bakanlık oluru ile uygun bulunan NİP-80801 Plan İşlem No'lu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile "Düzenleme ortaklık payının gözden geçirilerek, 2 bin 306 metrekare (yüzde 17,83) olan "konut" alanı büyüklüğünün, 3 bin 705 metrekare (yüzde 28,65) olacak şekilde yeniden düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak, 330 ada 20 parsel sayılı yeri kapsayan 22 Aralık 2014 tarih ve 13113 sayılı bakanlık oluru ile uygun bulunan NİP-8080,1 Plan İşlem No'lu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği'nin durdurulması ve iptal edilmesi yönünde İstanbul 7. İdare Mahkemesinde 2015/1152 esas dosya numarası ile başkanlığımızca açılan dava devam etmektedir. Söz konusu parsele ilişkin 29 Mart 2016 tarih ve 616 sayılı Kurul Kararında '330 ada, 20 parselde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10 Ocak 1970 tarih ve 5209 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, III. Selim (1 adet) ve II. Mahmut'a (iki adet) 3 adet nişan taşının koruma gruplarının 1. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının da parsel sınırı olarak belirlenmesine' karar verilmiştir.

Söz konusu yerin parsel sınırlarının, sac perde üzerinde yeşil renkli yapay çim halı-yapay çim duvar diye adlandırılan malzemeyle kapatıldığı görülmüştür. Parsel sahiplerinin parsellerini koruma altına almaları için etrafını çevirmeleri 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında ruhsat gerektirmeyen işlerden olup, parselde ayrıca planlama süreci sonuçlanmadan ve ruhsat alınmadan herhangi bir inşai faaliyete izin verilmeyecektir."

 

Ihlamur Parkı Beşiktaş Belediyesi