Aydos Kalesi

Aydos Kalesi çevresindeki imar planı değişikliği askıda!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 22.03.2017
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Aydos Kalesi ve çevresine ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 21 Mart 2017 tarihinden 19 Nisan 2017 tarihine kadar 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıda kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurusu şu şekilde; 

İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Aydos Kalesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı'nın 17.02.2017 tarih ve 1861 sayılı OLUR'u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 21.03.2017 – 19.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir. 

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki)  nüsha düzenlenerek imza altına alınmıştır.21.03.2017

Aydos Kalesi ve çevresi imar planı değişikliği Sultanbeyli imar planı değişikliği