Arnavutköy Taşoluk Mahallesi

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği askıda

Arsa-Arazi (2B) 03.04.2017 17:18

Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele ilişkin olarak hazırlanan imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıklarıldı.

Söz konusu planlar 31 Mart 2017-29 Nisan 2017 tarihleri arasında 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Yapılan açıklama şu şekilde; 

06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 26.9.2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki kararda İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır ve koordinatları kararda belirtilen yaklaşık 4.000.000 m²'lik taşınmazın trampa yoluyla kamulaştırılıp bedeli karşılığında hak sahiplerine dağıtılması amacıyla söz konusu taşınmazın takasında kullanılmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan Maliye hazinesine ait arsa ve arazilere ilişkin Bakanlığımızca yürütülen planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca NİPD-6792,35 ve UİPD-1497,49 plan işlem numarası alarak Bakanlığımız tarafından 24.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 31.03.2017-29.04.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 31.03.2017