tcdd

Ankara Büyükşehir'den TCDD'ye arsa devri!

Arsa-Arazi (2B) Zeynep Karabağ 14.07.2016
Ankara Garı ile Kayaş arasındaki demir yolu hattı için 4 bin 165 metrekarelik arsa TCDD'ye devredildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, TCDD'nin yürüteceği, Ankara Garı ile Kayaş arasındaki mevcut 2 hattın 4'e çıkarılması projesi görüşüldü. Yeni demiryolu güzergâhının farklı bölgelerindeki Büyükşehir'e ait toplam 4.165,76 m2'lik alanın Kamulaştırma Kanununa göre bedeli karşılığında devrini öngören Başkanlık Yazısı'nda, bu alanların TCDD'ye devri için Büyükşehir Encümeni'nin yetkili kılınması kararı alınması istendi. Karar, oybirliğiyle onaylandı.

ankara garı kayaş tcdd melih gökçek