Ankara 2B arazi satışları başladı!

Ankara 2B arazi satışları başladı!

Arsa-Arazi (2B) 14.05.2012 14:09

ANKARA Valiliği tarafından yapılan açıklamada '2-B arazilerinin satışı ile ilgili olarak Ankara ilinde çalışmaların başlatıldığı' açıklandı

 

ANKARA Valiliği tarafından yapılan açıklamada "2-B arazilerinin satışı ile ilgili olarak hazırlanan 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Şuurları Dışma Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 26.04.2012 tarihli 28275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe girmesi üzerine Ankara ilinde çalışmaların başlatıldığı" açıklandı.
 
 Ankara Valiliği açıklamasında; "Ankara ilinde Tapu Kadastro Müdürlükleri tarafından tesbit edilerek Ankara Defterdarlığına bildirilen 07.05.2012 tarihi itibariyle toplam yüzölçümü 83.311.796 m?ye tekabül eden 6623 adet 2-B niteliğinde taşınmaz olduğu; Söz konusu 2-B arazilerinin 5759 adedinde hak sahibinin bulunduğu" belirtildi.
 
 Ankara Valiliği açıklamasında devamla "2-B arazisi olan Mal Müdürlüklerinde ve Defterdarlığımızda bu araziler ile hak sahiplerine ilişkin bilgilerin ilan edildiği ve başvuruların alınmaya başlandığı; hak sahiplerine satış işlemlerinin, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacağı" vurgulandı. 
 
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda "6 ay içerisinde başvurularını yapacak olan hak sahiplerinden, satış bedellerinden mahsup edilmek üzere, belediye mücavir alan sınırlan içinde olan taşınmazlar için 2.000 TL, belediye mücavir alan sınırları dışında olanlar içinse 1.000 TL başvuru bedeli alınacağı; hak sahiplerine doğrudan satılaacak olan taşınmazların satış bedelinin, rayiç bedelin %70'i olacağı; peşin veya taksitle yapılabilecek olan satışlarda, peşin ödemelerde % 20; en az yarısının ödenmesi halinde ise % 10 oranında indirim uygulanacağı" belirtildi. 
 
İlgazetesi