İmar affının yolu da kapanıyor

2B arazilerinde imar affı sona mı eriyor?

Arsa-Arazi (2B) 13.02.2012 10:12

İstanbul Tapu ve Kadastrolular Dernek Başkanı Metin Yeşil, tasarı ile devlet-vatandaş davalarının biteceğini söyledi

Yeşil, tasarının getirdiği en önemli düzenlemelerden birisinin de tapulu taşınmazlarda 2B gerekçesiyle dava açılmayacağı, açılan davalardan vazgeçileceğine ilişkin düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Tapulu taşınmazlara artık 2B şerhi konulmayacağını ifade eden Yeşil, "Konulmuş olanlar bedelsiz silinecek. 2B Yasası 'imar affı' yolunu da kapattı" diye konuştu.

Posta