Türkiye’de her yıl 25–30 Eylül tarihleri “Yangından Korunma Haftası” olarak değerlendiriliyor ve bu önemli hafta için çeşitli bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yangından korunmanın en önemli yollarından birisi de doğru uygulanmış “yalıtım”... Kentsel Dönüşüm sürecinde binaların “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”e uygun şekilde inşa edilmesi gerekiyor.