Ankara Defterdarlığı, Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde bulunan biri 5 bin metrekare diğeri 4 bin 123 metrekare yüzölçümlü iki Hazine hissesini 'açık teklif usulü' ile ayrı ayrı satacak, ihaleler, 12 Haziran 2012 tarihinde 09.00 ve 09.10 saatlerinde Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek