Akıllı binalar konsepti, günümüz bina ve tesislerini modern analiz yöntemleriyle değerlendirerek geleceğe daha hazır, içinde yaşayanlar ve çalışanlar için daha kullanışlı hale gelmesinin yolunu açıyor. Otel, banka ve hastane binalarının yanı sıra sayısız projeye imzasını atan Has Mimarlık, sürdürülebilir kentler için yalnızca akıllı değil, bu binalarla ilişkili akılcı ve yenilikçi çözüm önerileri getiriyor